Sirküler

Sirküler No: 2021/243


Yılan ve Timsah Derisinden Yapılmış cüzdan, kemer, çanta, ayakkabı, saat kordonu, tablet-telefon kılıfı vb ürünlerde CITES belgesi uygualaması

 

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca, Ülkemize her yıl çok fazla miktarda yılan ve timsah derisinin ham olarak getirilerek, işlendiği ve elde edilen mamullerin (cüzdan, kemer, çanta, ayakkabı, saat kordonu, tablet-telefon kılıfı vs) başka ülkelere yeniden ihraç edildiği,

Yılan ve timsah türlerinin çoğunun, CITES Ek listelerinde yer aldığı, CITES Sözleşmesi kurallarına göre; ilk önce örneği ihraç eden ülkenin CITES İhracat Belgesi düzenleyeceği, daha sonra örneğin geldiği ülkenin bu belgeye göre eş değer CITES İthalat Belgesini düzenleyeceğini ve bu bilgilerin yıllık rapor olarak her yıl Sekretarya'ya gönderilerek karşılaştırıldığı, 

Bu nedenle, Yılan ve timsah türleri ve bunlardan elde edilen mamullerin, CITES Ek listelerinde yer almıyorsa; uluslararası ticaretinde "İthalata Uygunluk Belgesi" ve "İhracata Uygunluk Belgesi" düzenlendiği belirtilerek,

Pek çok yılan ve timsah türlerinin CITES Ek listelerinde yer alan türler oldukları için, CITES Yönetim Otoritesi tarafından CITES Belgesi düzenlenmesi ve gümrük noktalarında bu belgelerin kontrolünün yapılması gerektiği, CITES kapsamı dışında ise Uygunluk Belgesine bakılması için gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda gümrük idareleri bilgilendirilmiştir.

Konuya ilişkin T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne yönelik tarihsiz 26137614-724.01.02-E.1497903 sayılı yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Sayı       :26137614-724.01.02-E.1497903

Konu     :Yılan ve Timsah Derisinden Yapılmış

              Mamullar Hk.

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi         :DKMP IX. Bölge Müdürlüğü'nün 06.05.2019 tarihli ve 47128124-869-E.1411060 sayılı yazısı.

Universal Eğitim ve Danışmanlık Şirketinin yazdığı dilekçeye istinaden DKMP IX. Bölge Müdürlüğü tarafından yazılan ilgide kayıtlı yazıda; "piton yılanı ve timsah derisinden" üretilmiş çanta, cüzdan, kemer, ayakkabı, saat kordonu vb. eşyalar için, Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan GTİP numaralarının, CITES Tebliği listesinde bulunmadığı ve bu nedenle bu örneklerin ithalatı esnasında CITES Belgesi ve İthalata Uygunluk Belgesi düzenlenmesinin gerekip gerekmediği konusunda tereddüt hasıl olduğu ifade edilerek, konu ile ilgili Genel Müdürlüğümüz görüşlerine ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

CITES Ek listelerinde yer alan yabani türlerin ve bunlardan elde edilen parça ve türevlerin uluslararası ticaretinde CITES İzin Belgesi düzenlenirken, CITES kapsam dışındaki yabani türlerin ve bunlardan elde edilen parça ve türevlerin uluslararası ticaretinde; 4915 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan "Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde "İthalata Uygunluk Belgesi" ve "İhracata Uygunluk Belgesi" düzenlenmektedir.

Ülkemize her yıl çok fazla miktarda yılan ve timsah derisi ham olarak getirilerek, işlenmekte ve elde edilen mamuller (cüzdan, kemer, çanta, ayakkabı, saat kordonu, tablet-telefon kılıfı vs) başka ülkelere yeniden ihrac (gümrük mevzuatına göre dahili işleme) edilmektedir. Yılan ve timsah türlerinin çoğu, CITES Ek listelerinde yer almaktadır. CITES Sözleşmesi kurallarına göre; ilk önce örneği ihrac eden ülke CITES İhracat Belgesi düzenler, daha sonra örneğin geldiği ülke bu belgeye göre eş değer CITES İthalat Belgesini düzenler ve bu bilgiler yıllık rapor olarak her yıl Sekretarya'ya gönderilerek karşılaştırılır. Bu nedenle karşılıklı doğru ve uyumlu belge hazırlanması çok önemlidir. Yılan ve timsah türleri ve bunlardan elde edilen mamulleri, CITES Ek listelerinde yer almıyorsa; uluslararası ticaretinde "İthalata Uygunluk Belgesi" ve "İhracata Uygunluk Belgesi" düzenlenmektedir.

3 yılda bir yapılan CITES Taraflar Konferansı'nda değişen CITES Ek listelerine göre, Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda yeni revize listeler hazırlanmakta ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından CITES Tebliği olarak Resmi Gazete'de yayımlanmaktadır. En son güncel Tebliğ, 25.11.2017 tarihinde yayımlanmıştır. Bahse konu Tebliğ'de, yılan ve timsah türü yabani hayvanlar sürüngenler sınıfında yer almakta olup, 0106.20 GTİP numarası ile tanımlanmıştır. Tebliğin 2. Maddesinde "Bu Tebliğ'de geçen, "Örnek" ibaresi, "Tebliğ eki listelerinde yer alan canlı veya ölü hayvan veya bitki türünü, bunların kolayca tanınabilir denilerek örnek tanımı herhangi bir parçasını ya da türevini" ifade eder." yapılmaktadır. Bu nedenle bahse konu GTİP numarası, sadece canlı yılan ve timsah türlerini değil, bunların ölü, parça ve türevlerini de kapsamaktadır. Gümrük kontrollerinde ise ithal edilen örnekler canlı olmayıp nihai ürün (CITES kurallarına göre örnek) olduğu için, Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan cüzdan, kemer vb nihai ürün eşya koduna bakılarak işlem yapılmakta, yabani türden elde edildiği ile ilgili olarak CITES Tebliği'nde yer alan koda bakılmamakta ve bu nedenle CITES Belgesi aranmamaktadır. Bu da yabani tür örneklerinin CITES Belgesiz olarak ülkeden giriş-çıkışına neden olmaktadır.

Bu çerçevede; pek çok yılan ve timsah türleri CITES Ek listelerinde yer alan türler oldukları için, CITES Yönetim Otoritesi tarafından CITES Belgesi düzenlenmesi ve gümrük noktalarında bu belgelerin kontrolünün yapılması gerekmektedir. Bu doğrultuda; yılan ve timsah derisinden mamul örnekler için, gümrük noktalarındaki kontrollerde CITES türü ise CITES Belgesine, CITES kapsamı dışında ise Uygunluk Belgesine bakılması için gerekli iş ve işlemlerin yapılması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Yusuf KANDAZOĞLU

Bakan a.

Genel MüdürSaygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.