Sirküler

Sirküler No: 2021/245


Kuzey İrlandaya İngiltere STA kapsamında hem menşe beyanı hem de A.TR düzenlenebilece

İngiltere ile İrlanda Cumhuriyeti arasındaki Hayırlı Cuma (Belfast) Anlaşması ve AB-İngiltere arasındaki Geri Çekilme Anlaşması kapsamında Kuzey İrlanda İngiltere topraklarında yer almakla birlikte, gümrük ve dış ticaret alanında AB Tek Pazarına dahil olmaya devam etmekte; söz konusu Geri Çekilme Anlaşmasının bir parçası olan "Kuzey İrlanda/İrlanda Protokolü" kapsamında Kuzey İrlanda ile AB arasında gerçekleşen ticarette eşya serbest dolaşımda bulunmaktadır.

Bu protokole uyumluluk kapsamında "Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar" da yapılan değişiklikle Kuzey İrlanda  Gümrük Birliği'ne dahil olan AB Üyesi Ülkelerin kategorisine dahil edilmiştir.

Bu çerçevede, İngiltere ile ülkemiz arasında tesis edilen tercihli ticaret düzeninin anılan Kuzey İrlanda Protokolü'nde yer verilen hak ve yükümlülüklerle uyumlu olarak işlemesini teminen Kuzey İrlanda'ya ithal edildikten sonra AB'ye ihraç edilme ihtimali yüksek olan "riskli ürünler" için Kuzey İrlanda'ya girişte OGT hadleri üzerinden gerekli vergilerin tahsil edilmemesi ihtimalini bertaraf etmek amacıyla Türkiye-AB Gümrük Birliği kapsamında yer alan eşyanın Türkiye-İngiltere STA kapsamında doğrudan Türkiye'den Kuzey İrlanda'ya ihracı esnasında hem menşe beyanı hem A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesi gerektiği bildirilmiştir.

Konuya ilişkin Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün 17.05.2021 tarihli 63971115 sayılı yazıları ekte gönderilmiştir.

https://drive.google.com/file/d/1HhC-68PPnJdr3-FIRh9YhghO8DumcQH2/view?usp=sharing


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.