Sirküler

Sirküler No: 2021/445


Gümrük beyannamesinde usulsüzlük cezasının tatbiki

 

Gümrük Yönetmeliği’nin EK-82’nin 7 inci maddesinde “Ceza gerektiren başkaca bir durum bulunmaması kaydıyla, Gümrük Beyannamesinin Ek-14’e uygun olarak doldurulmaması” ifadesinde “beyanın” EK 14’e uygun olmasından değil “beyannamenin” EK-14’e uygun olarak doldurulmamasından bahsedildiği ve tanzim edilen beyannamelerde EK-14’e uyumsuzluğun birden fazla hususta olabileceği dikkate alındığında Gümrük Kanunu’nun 241 inci maddesinin 1 inci fıkrasında geçen usulsüzlük cezasının tatbiki açısından her bir beyanı esas almak yerine beyannamenin kendisinin esas alınması gerektiği bildirilmiştir.

Kaynak: Gümrükler Genel Müdürülüğü 12.10.2021 tarihli 68075928 sayılı yazısı.

https://drive.google.com/file/d/11OW41dOWiqnqnlUHKDFiJCSfMTCVULHR/view?usp=sharing


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Sabahattin Altıkardeş s.altikardes@tgmgumruk.com
Hakan TOPAL h.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir.TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ. , işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.